Lojistik Nedir ?

Sanayi devrimi ile birlikte, ekonominin, pazar için kütlesel bir üretim yapma imkan ve kabiliyeti kazanması sonrası, ekonomik faaliyet, farklı bölgelerde kendi alanında uzmanlaşmış iş süreçlerinin birbirine entegre olduğu bir nitelik kazanmıştır. Özellikle son yıllarda, bilgi teknolojilerindeki gelişimin de etkisiyle küreselleşen dünyada üretim, uluslararası bir nitelik edinmiş ve farklı bölge ve ülkelerde, bir çok farklı dil konuşan, para birimleriyle hukuki mevzuatları farklı toplulukların, çalışma saatlerinin farklı olduğu zaman dilimlerinde birlikte yürüttükleri entegre iş süreçlerinden oluşan ortak bir faaliyet olma özelliği kazanmıştır.

Ekonomik faaliyetlerin küresel bir nitelik kazanmasıyla, bu faaliyetler bünyesinde yer alan her birimin kendi içinde ve alakalı çevresinde ve diğer birimlerle arasında bir zincirin veya dişlinin halkaları gibi biribirine bağlı iki yönlü karmaşık iş süreçleri oluşmuştur.
Hiç bir ülke veya hiç bir şirket, başından sonuna kendisinin yaptığı müstakil bir üretim faaliyeti yürütmemekte veya yürütememektedir. Bu durum neticesinde oluşan Lojistik sektöründe, ekonomik faaliyette bulunan her birim, global bir arz-talep ve dağıtım zincirinin halkası olarak uluslararası iş bölümünün içinde bu faaliyetini sürdürmektedir.

Lojistik faaliyet; hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar, ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması olarak tanımlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir